Remedial Teaching

De kracht van Remedial Teaching ligt in het één op één werken met het kind en het samenwerken met de leerkracht/docent en eventuele andere hulpverleners. Op deze manier is het mogelijk om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van het kind.

Als een nieuwe leerling wordt aangemeld, is het voor mij noodzakelijk om schoolwerk te bestuderen. Hierdoor kan een goede analyse van fouten en leerproblemen worden gemaakt.

Met de ouders van een nieuwe leerling vindt een intakegesprek plaats, waarin achtergrondgegevens, de problemen van de leerling en de doelen van de remedial teaching wordt besproken.

Er wordt gewerkt met een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden.
Uitgangspunt is dat het veel leuker is om vaardigheden aan te leren, dan om problemen op te lossen. Door deze manier van werken krijgen kinderen motivatie en zelfvertrouwen. Het kind wordt uitgenodigd om actief mee te werken aan het opbouwen van de vaardigheden en het zoeken naar oplossingen.

Remedial Teaching

Drie maanden na het begin van de remedial teaching ontvangen de ouders een uitgebreid schriftelijk verslag, waarin – uitgaande van de doelstellingen – het verloop van de lessen en de aard van de vorderingen wordt beschreven. Verder staat hierin wat gemeld kan worden aan specifieke constateringen, indrukken en ervaringen. Bij dit verslag hoort een consult waarin één en ander mondeling wordt toegelicht en besproken. Er worden dan ook besluiten genomen over de vragen of de lessen vervolgd zullen worden en of de doelen worden bijgesteld.

De leerling krijgt na elke les huiswerk mee. Het is daarbij belangrijk, dat het kind leert om zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken en leren van opgaven.

Voor alle Remedial Teaching activiteiten hanteer ik de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Onder downloads kunt u de gedragscode en het beroepsprofiel terug lezen.