Onderwijspraktijk Kamphuis

Onderwijspraktijk Kamphuis staat voor de privacy van haar cliënten en relaties. In deze verklaring geef ik aan hoe Onderwijspraktijk Kamphuis met privacy gevoelige gegevens omgaat.

Mijn gegevens
Onderwijspraktijk Kamphuis
De Maalderij 22
3829 AZ Hooglanderveen
email: anja@onderwijspraktijkkamphuis.nl

Welke gegevens verwerk ik

Onderwijspraktijk Kamphuis verwerkt uitsluitend gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten en/of het doen van commerciële voorstellen naar (toekomstige) opdrachtgevers en/of cliënten.

Hiervoor verzamel ik bijzondere persoonsgegevens, alleen indien en voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor de beschreven doeleinden.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Onderwijspraktijk Kamphuis bepaalt de doeleinden en de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden.

Cliënten

Wanneer een cliënt wordt opgegeven voor een training, begeleiding, coaching en/of remedial teaching, verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over:
  • Relevante voorgeschiedenis kind
  • Kinderziekten
  • Eten en drinken;
  • Allergieën
  • Slapen
  • Medicijngebruik
  • Dieet
  • Eventuele problemen met het leren praten
  • Problemen met zien en/of horen
 • Mogelijk bijzondere gebeurtenissen
 • Gezinssituatie
 • Leerproblemen in de familie.
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over:
  • Doublure
  • Mogelijke leerproblemen
  • Genoten (extra)hulp
  • Een mogelijk PGB of zorgarrangement
 • Verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld.
 • Leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep.

Deze persoonsgegevens verzamel ik middels de intake, tijdens mogelijke onderzoeken en door de te tekenen overeenkomst. Voor de volgende doeleinden worden de verzamelde gegevens ingezet:

 • Uitvoering van de aangegane overeenkomst
 • Het eventueel gebruik van de leeromgeving
 • Voor het uitwisselen van informatie
 • Het maken van een handelingsplan, verslagen en adviezen
 • Contact met de leerkracht(en) en/of contactpersoon van betrokken organisaties zoals school
 • Eventueel gebruik van digitale middelen, al dan niet online, voor het volgen van de ontwikkelingen van de client.

Genoemde gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

De bijzondere persoonsgegevens worden enkel verwerkt met nadrukkelijk toestemming van de client en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorgers.

Bewaartermijnen

 • Voor de financiële gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Verzamelde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard, conform de gedragscode van de LBRT (Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers).

Contactpersonen van betrokken organisaties

De persoonsgegevens van contactpersonen van betrokken organisaties worden met toestemming van deze organisatie verstrekt door de opdrachtgever(s). Het betreft hier o.a. de volgende gegevens:

 • Naam organisatie
 • Naam contactpersoon
 • Functie
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met organisatie betrokken bij het uit te voeren opdracht.

Onderwijspraktijk Kamphuis heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken voor deze doeleinden, namelijk om de overeenkomst mogelijk te maken.

Wanneer de gegevens gebruikt worden om een account aan te maken, voor een eventueel te gebruiken leeromgeving, wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan dit contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen drie maanden verwijderd.

Cookies

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.