Ambulante begeleiding

Binnen mijn praktijk verzorg ik ambulante begeleiding van leerlingen op basisscholen. Dit doe ik door observaties in de klas, gesprekken met leerkracht(en) en de intern begeleider. Ambulante begeleiding is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht op een dusdanige manier dat deze voldoende tools in handen krijgt om een kind passend onderwijs te kunnen bieden.

Ambulante begeleiding is maatwerk. Per kind, situatie en school maak ik een passend aanbod, afhankelijk van de wensen en hulpvragen.

De samenwerkingsverbanden kunnen op aanvraag ambulante begeleiding als onderwijsarrangement toekennen.

Leerkracht

Met mijn meer dan 30 jaar ervaring als leerkracht in het primair onderwijs ben ik uiteraard beschikbaar om ingezet te worden voor ondersteuning van leerkrachten, M.T. en beleidsmakers.

In het onderwijs groeit het tekort aan bevoegde leerkrachten. Wat is de oplossing? Groepen samenvoegen? Parttimers meer laten werken? Interne begeleiders of zelfs de directeur voor de klas zetten? Helaas veroorzaakt dit op langere termijn nog meer uitval. Zetten we dan maar onbevoegden of net-niet-bevoegden voor de groep? Daar doen we het onderwijs mee tekort. Als tijdelijk leerkracht kan ik dit probleem oplossen en zo de werkdruk verminderen.

Lerarenopleider

Als opgeleid lerarenopleider begeleid ik leerkrachten, studenten en zij-instromers.
Hierbij ligt de focus op didactische en pedagogische vaardigheden. Daarbij is coaching (on the job) een onderdeel. Observaties zijn een onmisbaar onderdeel van mijn rol als lerarenopleider. Tevens help ik bij het functioneren binnen en buiten de groep, waarbij de omgang met collega’s en ouders niet vergeten wordt.

Bent u geïnteresseerd? Bel of mail mij voor meer informatie.